Köp nu BabySlide

BabySlide - bakgrund & studier

BabySlide är en medicinteknisk produkt som minskar risken för bristning under förlossning. Med hjälp av erfarna barnmorskor i Helsingborg, Lund och Malmö uppfann Knut Haadem, överläkare vid Helsingborgs sjukhus, detta svenska unika hjälpmedel.

BabySlide dokumenterades i en slumpmässig kontrollerad studie där 1 148 kvinnor deltog vid tre olika sjukhus i södra Sverige. Studien visade att BabySlide minskade förekomsten av bristning (grad 1 och 2) signifikant. Den skyddande effekten var mer tydlig hos förstföderskor, men även kvinnor som tidigare fött barn hade nytta av BabySlide.*

BabySlide är en medicinteknisk produkt som är CE-märkt och används inom förlossningsvården. En ny studie¹ bekräftar tidigare upptäckt att bristning av grad 1 och 2 reduceras märkbart tack vare BabySlide. BabySlide är framtagen och produceras i Sverige. Kontakta oss för mer information.

¹Andrén et al, submitted for publication 2023

* ”A perineal protection device designed to protect the perineum during labor: a multicenter randomized controlled trial” Lavesson, T., et al., (2014) European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 181:10-14. https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/1828000/8310669.pdf
**preliminära studiedata.

De som har deltagit aktivt i projektet är (i alfabetisk ordning): Barnmorska Jenny-Ann Alvengrip a, Barnmorska Bodil Carlberg b, Barnmorska Inger D Grip, Överläkare Andreas Herbst b, Barnmorska Ann-Sofi Karlsson a, Överläkare Tony Lavesson a, Överläkare Moa Linnér a, Barnmorska Helen Mattsson c, Barnmorska Sofia M Mattsson a, Dick Nelson MSc a, Barnmorska Helen B. Nilsson a, Barnmorska Anna Skärvad a, Överläkare Margareta Steinvalc, Överläkare Dag Wide-Swensson b.

a. Helsingborg Lasarett,
b. Skånes Universitets Sjukhus, Lund
c. Skånes Universitets Sjukhus, Malmö

BabySlide, producerat av Mediprene ®, är gjord på termoplast som är ett nedbrytbart material fritt från latex och PVC.

Se fliken “För vårdpersonal” för mer information.

Vi är BabySlide

Knut Haadem

Knut Haadem har bred klinisk erfarenhet inom kvinnosjukdomar och är specialist på kirurgisk korrektion i underlivet och förlossningsbristningar.
Knut är utbildad läkare vid Oslo Universitet och har en specialistexamen i Kvinnosjukdomar (Gynekologi) 1987, Helsingborg Lasarett. Medicine doktor vid Lunds Universitet 1991 (PhD) med avhandlingen ”Anal Spchincter Competence in Women as related to delivery tears, menopause and incontinence.”
Knut har arbetat med generell gynekologi och obstetrik de senaste 40 åren, med speciellt intresse för urininkontinens, framfall och förlossningsbristningar. Han är ansvarig för prolaps och inkontinensutbildningen av blivande specialister vid Helsingborg Lasarett.

Vetenskapliga arbeten
Knut har publicerat ca 30 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter, huvudsakligen vidrörande förlossningsskador har hållit ett flertal föreläsningar nationellt och internationellt på samma tema. Han är upphovsman till BabySlide (ett skydd för att minska förlossningsbristningar).

Lena och Morgan Bosson

Lena och Morgan Bosson driver idag verksamheten Lenmor AB som fokuserar på att investera i nystartade bolag som har en innovativ produkt med stor potential, i detta fall BabySlide.
Lena Bosson har drivit och utvecklat flertalet förskolor och skolor under 25 år och är en sann entreprenör med god ledarförmåga. Morgan Bosson har varit verksam inom förpackning- och byggbranschen i ledande roller under 35 år och har goda kunskaper i ekonomi, affärsförhandling och ledarskap.

Anette Sjögren

Anette har över 35 års erfarenhet från medicintekniska produkter och läkemedelsindustrin som QA, RA, QP och uppgifterna inom de medicinska områdena såsom kvalitet och riskhantering, kliniska studier, toxikologi och biokompatibilitet.

Anette är medlem i svenska (TK355) och den internationella tekniska (TC210) kommittéerna sedan 2010. Sedan 2003 är Anette konsult inom PREVENTIA. Som konsult stöttar Anette i alla typer av aktiviteter inom ramen för sina kunskaper och erfarenheter såsom; ge utbildningar (öppna eller företagsinterna) och presentation på konferenser, delta i projekt för marknadstillstånd över hela världen, utföra revisioner och stöd inom såväl kliniska frågor som kvalitets- och regulatoriska frågor. Anette har en magister i biomedicin (MSc).

Har du frågor till oss eller vill du beställa BabySlide till din klinik?

Du som arbetar i förlossningsvården kan köpa in bristningsskydd i vår webbshop eller genom att kontakta oss på mejl: