Köp nu BabySlide

Hur fungerar BabySlide?

När 6–7 cm av bebisens huvud syns i vulvan placeras BabySlide mellan slidöppningen och barnets huvud, samtidigt som barnmorskan utför det finska greppet. Det innebär att man stödjer mellangården med en hand när barnet föds fram. BabySlide är endast 1 mm tjockt och används tillsammans med mycket gel som gör det enkelt att föra in och ta ut.
BabySlide har tre olika funktioner. 1.) Ger fullt stöd mot mellangården och säkerställer att det finska greppet utförs på rätt sätt. 2.) Reducerar spänning i bakre slidöppning vilket minskar risken för bristningar och 3.) Fördelar trycket över större yta i eller på vaginans bakvägg.

Används BabySlide vid alla förlossningar?

Nej, det är ett relativt nytt hjälpmedel. Antingen kan du själv köpa BabySlide via vår webshop eller så hör du om den tillhandahålls av din förlossningsavdelning. Fråga efter en barnmorska som vill använda BabySlide. Instruktion finns på förpackningen och den är lätt att förstå och använda.

Är det farligt att använda BabySlide?

Nej, inga biverkningar eller komplikationer har noterats hos varken den födande eller bebis.

Garanterar ni att jag inte får bristningar?

Nej, du kan fortfarande få bristningar men de är färre och mindre. Vetenskapliga studier visar att de som använder BabySlide under sin förlossning får färre och mindre bristningar (grad I och II) jämfört med de som inte använder BabySlide.
I en tidigare publicerad studie¹ var antalet förekommande sfinkterrupturer lägre i gruppen som använde BabySlide. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd, då studien var för liten. Ytterligare en studie² är genomförd och visar att BabySlide har en skyddande effekt på bristningar.
¹Lavesson et al 2014
²Andrén et al 2023, submitted for publication

Var kan jag köpa BabySlide?

Den finns att köpa i vår webshop. Några förlossningsavdelningar tillhandahåller BabySlide. Om du är osäker kan du kontakta din förlossningsavdelning innan du ska föda.

Nästan alla som är gravida upplever både förväntan och oro inför förlossningen

För många är dessutom rädslan för att spricka ständigt närvarande. Informera din blivande barnmorska om BabySlidedet första förlossningsskyddet som kan minska risken för bristningar i underlivet.

Läs mer

För vårdpersonal

Jobbar du inom förlossningsvården? Här hittar du information och instruktioner för användning av BabySlide.

Läs mer

Tips från barnmorskan

Här får du tips från barnmorskan som kan öka tryggheten hos dig som är gravid.

Inför förlossning Under förlossning

Har du frågor till oss eller vill du beställa BabySlide till din klinik?

Du som arbetar i förlossningsvården kan köpa in bristningsskydd i vår webbshop eller genom att kontakta oss på mejl: